4 effektfulla taktiker när du
Presenterar med PowerPoint

⬇️     ⬇️     ⬇️     ⬇️     ⬇️
Insikter från

En Trusted Advisors Playbook

Modul 1. Presentations- och Pitchteknik